STARA CHATA KASZUBSKA

Złościsz się, biegasz, masz dosyć życia,
Wśród pisków opon, klaksonów wycia.
Stary czy młody, szczupły czy gruby,
Rzucaj to wszystko jedź na Kaszuby.
Tam między Bytowem, a Kościerzyną
Wśród pięknych lasów, jezior i rzek
Jak w starej bajce dni Ci popłyną,
A spokój, to jest najlepszy lek.
Po co zamorskie robić wyraje
Zwiedzać pustynie czy inne kraje,
Ja wolę patrzeć jak bocian lata
Śni mi się strzecha i swojska chata

W. Piechówka

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.Projekt pn.: 

"Przystosowanie Pomieszczen w Starej Chacie Kaszubskiej na Cele usług noclegowych wraz z renowacją starej Kapliczki". współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER.Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.Działanie 413 : Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.